تعرفه خدمات

در بیمارستان شمس ارومیه بهترین خدمات درمانی را با مناسبترین قیمت ها تجربه کنید

گروه قلب

آنژیوگرافی تشخیصی

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

607-729$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 0-1 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

آنژیو پلاستی یک رگ با استند

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

1500-1800$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 1-2 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

تعبیه ICD

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

1357-1629$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 5-7 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

تعبيه پيس ميكر دائم

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

1143-1372$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 1-2 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

عمل قلب باز

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

5643-6772$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 5-6 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

گروه جراحی عمومی

هرنی شکمی

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

464-557$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 1 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

کوله سیستکتومی با یا بدون کلنژیوگر (کیسه صفرا)

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

679-815$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 3-5 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

گروه اورولوژی

جراحی پروستات از طریق مجرا

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

714-857$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 1-3 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

واریکوسل دو طرفه

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

500-600$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 2-3 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

گروه گوش حلق و بینی

رینوپلاستی

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

1071-1286$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 1 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده

برداشتن لوزه سوم

هزینه کامل جراحی و بستری در بیمارستان (فقط شامل هزینه های بیمارستان بدون در نظر گرفتن موارد اورژانسی)

421-506$

 • اتاق خصوصی
 • مدت زمان بستری: 1 روز
 • پشتیبانی و آموزش های لازم بعد از عمل
 • خدمات VIP
   انتخاب    مشاوره    مشاهده
       

توجه: کلیه هزینه ها تقریبی بوده و نسبت به تعداد شب بستری اضافی و همچنین دارو لوازم مصرفی و کدهای جراحی اضافی در کنار عمل اصلی، متغیر خواهد بود.

درخواست مشاوره

به یک مشاوره رایگان نیاز دارید؟ لطفا برای ارتباط با ما راحت باشید

   پاسخگویی ظرف 24 ساعت
   پشتیبانی تلفنی در 24 ساعت شبانه روز و در طول هفته

می توانید با پر کردن فرم موجود در صفحه، یک مشاوره آنلاین رایگان دریافت کنید. پس از دریافت درخواست شما از طریق واتساپ یا ایمیل با شما تماس خواهیم گرفت.

      
هر سوالی که دارید به صورت تلفنی از ما بپرسید

984433434490+

RB

© بیمارستان شمس طراحی شده توسط