درخواست پذیرش آنلاین  (برداشتن لوزه سوم)

بیمارستان شمس پذیرش آنلاین

فرم پذیرش آنلاین بیمار

مشخصات فردی

مرد

زن

غیرقابل توضیح

متاهل

مجرد

مشخصات تماس

شبکه های اجتماعی

مشخصات پزشکی بیمار

لطفا در خصوص مشکل خود توضیح دهید

اگر سابقه بیماری خاصی دارید برای ما بنویسید

به چه چیز هایی علاقه مند و از چه چیز هایی متنفر هستید؟

توضیحات بیمار و شرح در خواست

اشتراک پرونده بیمار با ما

در یک (فایل ZIP ) پرونده پزشکی خود را برای ما ارسال کنید

چطور با ما آشنا شدید؟

از وقتی که گذاشتید سپاسگذاریم

RB

© بیمارستان شمس طراحی شده توسط